Godkjenning og støtte

Godkjenning og støtte fra Lånekassen

Få skoleåret ditt godkjent!

MyEducation er en godkjent utvekslingsorganisasjon av Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalifisering i høyere utdanning). Godkjente utvekslingsorganisasjoner

For å få et utvekslingsår godkjent, er det viktig at du kontakter rådgiver på skolen din. Du må søke om en forhåndsgodkjenning som skal liste opp generelle krav som må oppfylles. Bli enig med rådgiveren din om hvilke to fag du tenker å fortsette med fra VG2 i Vg3, innenfor samme programområdet.

Vi hjelper deg selvfølgelig og veileder deg, men du er selv ansvarlig for å få året ditt godkjent etter utvekslingsoppholdet. Det er da viktig å ta vare på dine reports card, eller karakterkort underveis gjennom året. Du må ha bestått alle fagene som skal stå på vitnemålet, for at dal få vitnemål fra videregående.

Les mer om godkjenningsregler på Udir.no

Finansiering – Stipend og støtte fra Lånekassen

MyEducation er godkjent av lånekassen. Du får dermed støtte av lånekassen etter at du er blitt akseptert som en del av programmet vårt. Hvor mye støtte du får avhenger av hvilket program du velger og hvor du skal reise. Du kan som utvekslingsstudent søke om støtte fra lånekassen, så lenge du har fått forhåndsgodkjenning av rådgiveren på skolen din her i Norge. Du kan få dekket reise- og borteboerstipend for minimum 50 000 kr. I utgangspunktet, deler Lånekassen ut stipend til studenter som reiser på utveksling på VG2, dette kan allerede søkes om på våren før skolestart.

Dette kan du søke om:

  • Grunnstipend
  • Utstyrsstipend
  • Bortestipend
  • Reisestøtte
  • Skolepengestipend, om du reiser med våre Prefferred-programmer

Det er også en mulighet å søke om lån for å dekke skolepenger. Om du velger et High School Select Program og skal betale skolepenger på skolen du går på, kan du også få skolepengestipend på inntil 85% av skolepengene, men maks inntil 94 817,-

For aktuelle spørsmål og svar, anbefaler vi dere å lese på Lånekassens hjemmesider Les mer om støtte fra Lånekassen  hvor du finner viktig informasjon om reisestøtte, søknadsfrister og informasjon om hvor mye du kan få.

Merk: Lånekassens utbetalinger skjer som oftest etter at eleven har reist og alle søknader vil bli individuelt behandlet. Det betyr at man må legge ut penger for å betale ned programprisen til MyEducation.