Hvordan kan vi hjelpe deg?

På denne siden finner du svar på de spørsmålene de fleste lurer på..

Før oppholdet

Nei, vi har delt det op i 4 delbeløp, som betales som følger:

 • 1. delbetaling: 20% (plus evt. sykeavbestillingsforsikring) betales når du mottar opptakstilbud
 • 2. delbetaling: 20% betales den 1. mars i avreiseåret
 • 3. delbetaling: 20% betales den 1. mai i avreiseåret
 • 4. delbetaling: 40% + obligatorisk sykeforsikring samt visum til land, hvor det er påkrevd, betales den 1. juni i avreiseåret

Du kan godt melde deg på før det året du vil reise. Det er ingen grunn til å vente med din påmelding – du har alt å vinne – også fordi noen land kan bli utsolgt. Hvis du melder deg på og etter informasjonsmøte betaler første delbetaling, så får du oppholdet til prisen for det aktuelle skoleår. Skulle prisen mot formodning gå ned for det året du ønsker å dra, vil du selvfølgelig få differansen tilbake.  (Vi kan dessverre ikke tilby dette for Australia og New Zealand).

De amerikanske myndigheter har et såkaldt SEVIS system  (The Student and Exchange Visitor Information System), hvor alle utvekslingselever samt alle skoler eller utvekslingsorganisasjoner skal registreres for å få de nødvendige papirer til et visum. Det er både veldig dyrt og omstendelig for skolene, derfor tar de fleste skoler i USA, kun elever som kommer gjennom en godkent utvekslingsorganisasjon.

Den amerikanske ambassaden i Norge kan ikke utstede visum til deg uten at du har en såkalt DS2019 eller I-20 formular. Disse formularene kan de fleste High Schools ikke fremskaffe, da de som regel kun tar inn 1-3 elever pr år, det lønner seg derfor ikke for dem å være med i SEVIS systemet, som er dyrt for en skole å være med i.

Hvis du kjenner en familie du gjerne vil bo hos (du må IKKE være i familie med dem), kan vi hjelpe deg med de nødvendige papirer samt visum, fly, forsikring og opptagelse på skole. Prisen for hele oppholdet er det samme som hvis vi skal finne vertsfamilie, dette fordi det er like mye jobb for oss og du også får lokale kontaktpersoner til din rådighet.

​Din selvvalgte familie skal gjennom den samme godkjennelses prosess. Hvis den familie du selv kjenner godkjennes som vertsfamilie (normalt ikke et problem, så lenge de ikke er i familie med deg), og ditt opphold går knirkefritt, refunderer vi kr. 5.000,- medio juli måned etter oppholdet.

Hvis du og dine foreldre ønsker Direct Placement vil vi gjerne vite det når vi får din søknad. Vi kan også motta ønske om Direct Placement senere i forløpet, men IKKE etter du har fått en plassering.

Nei, det er veldig vanskelig å finne vertsfamilier som er villige til å ta den risiko, det er for du skal få et tilbakefall under ditt opphold. Å reise på utveksling er en stor psykisk belastning og risikoen for at du vil få tilbakefall er stor. Det fungerer slik at vertsfamilier åpner deres hjem frivillig og man kan ikke forlange at en familie skal ta spesielle hensyn til en diagnose de ikke er kjent med – Det er ikke fair over for familien – men heller ikke over for deg og de behov du måtte ha.

Avhengig av hva du er allergisk for så kan det være et problem. Vi kan ikke ta deg opp i programmet hvis du har en alvorlig matallergi. Grunnen er at det vil være veldig vanskelig å finne en familie som vil påta seg det ekstra ansvar og utgifter det er å skulle ta hensyn til ditt kosthold. Man kan ikke forvente at familien skal endre kosthold av hensyn til en elevs behov. Det er også av hensyn til din helse.

Nei. Programmet krever at du er tilknyttet en skole umiddelbart innen ferien og din avreise fra Norge. Du skal komme direkte fra Ungdomsskolen eller Videregående.

Det er ikke mulig å gjøre noen unntak, så du må være født mellom de angitte datoer for å kunne delta. (Se datoene: Klikk her).

MyEducation-elever har rett til støtte gjennom Statens Lånekasse siden vi er en godkjent utvekslingsorganisasjon. Støtten pleier å ligge på ca.50.000 kr, litt avhengig av foreldrenes inntekt. Kravet er at eleven tar et skoleår i utlandet som en del av sin videregående utdanning i Norge, og det må være 2.året på videregående. Eleven må også ha en en forhåndsgodkjenning fra skolen sin i Norge. Dersom du velger Private High School Preferred eller Public High School Preferred, kan du i tillegg søke om støtte fra Lånekassen til skolepenger, inntil 85% av skolepengene inntil 93 140 kr, og går utelukkende til å dekke skolepenger. Det er kun skolen din som kan godkjenne skoleåret ditt i utlandet, så ta kontakt med rådgiver/inspektør eller rektor på skolen din for mer informasjon om hvordan det gjøres på din skole. Ta gjerne kontakt med oss hvis skolen din trenger informasjon/hjelp fra oss for å gi forhåndsgodkjenning. Før du kan søke om stipend må du også få en bekreftelse fra MyEducation om at du er tatt opp som deltaker i vårt High School program.

Se oppdatert informasjon om betingelser og stipend på www.lanekassen.no

vert enkelt flyselskap har individuelle bestemmelser for det, og de forandrer stadig reglene med hensyn til prisregulering på klimagassutslipp osv. Derfor oppfordrer vi alltid til å kontrollere flyselskapets hjemmeside før avreise. Men en tommelfingerregel er at man kan ha 1 stk. koffert som veier 20 eller 23 kg (avhengig av flyselskap) + 1 stk. håndbagasje på 5 eller 10 kg (avhengig av flyselskap). Hvilket flyselskab du skal reise med vil fremgå av reiseplanen og din e-ticket (elektronisk billett). Når du pakker kofferten så tenk på at du sikkert kommer til å kjøpe noe som du vil ha plass til på hjemturen. Så ikke ta med deg for mye hjemmefra! Hvis du har mer bagasje på hjemturen kan du ta kontakt med flyselskapet og høre om prisen for overvekt.

Din plassering / Vertsfamilien

Ja og Nei. Det er altid en vertsfamilie som velger deg. Det viktigste er at du kommer godt overens med din vertsfamilie – ikke hvor de bor. Unntakene:

 • USA – Regionsvalg. I USA har du mulighet for å velge hvilken region du ønsker å bo i. Det reduserer antallet av mulige vertsfamilier, så du må være ekstra tålmodighet med plasseringen. Du kan velge mellom flg. 4 regioner: West, Central, South og East. Les mer om dette under Regions- og Statsvalg.
 • USA- Statsvalg. Du har hos MyEducation også mulighet for å velge stat. Du kan prioritere 3 stater  som du gjerne vil plasseres i – utenom Hawaii eller Alaska. Les mere om dette under Region og Statsvalg.
 • Direct Placement. Hvis du selv kjenner en familie, du kan bo hos (du må IKKE være i familie med dem), kan du velge hvor du vil bo. Det forutsetter at familien godkjennes og at den lokale skolen vil ta deg opp. Det må også være en lokal områderepresentant i området hvor du skal bo. Denne personen skal være din kontakt person under hele oppholdet.
 • USA – Public High School Preferred. Hvis du velger dette programmet, kan du velge det skoledistriktet du ønsker. Du trenger en annen type visum til dette programmet. Disse skolene er offentlige skoler. Les mer om Public High School Preferred programmet.
 • USA – Private High School Preferred. Velger du dette program kan du velge akkurat den skolen i programmet som du ønsker.
 • Australia – Public High School Preferred. Velger du dette programmet kan du velge skole ut fra hvilke fag du gerne vil ha og hvilken stat du gjerne vil bo i.
 • New Zealand – Public High School Preferred. Velger du dette programmet kan du velge skole ut fra hvilke fag du gjerne vil ha og hvor du gjerne vil bo.

Det tillates ikke i noen land, da det er et utvekslingsprogram og ikke et program, som formidler familiebesøk. I USA fines det egen lov for dette. US Department of State ønsker at elever skal lære den amerikanske måte å leve på, bor de hos  familie, vil det så ikke  være et kulturelt utvekslingsprogram som er det et High School oppholdet handler om.

Som regel jobber begge foreldrene. Men familiene er ellers like forskjellige som her hjemme i Norge. Noen er unge, noen eldre, noen har barn, hos andre har barna flyttet hjemmefra. Noen er skilt og noen har valgt å ha to utvekslingselever boende hos seg samtidig. Felles for alle er at de har et stort hjerte og ønsker å dele det de har med unge fra andre steder i verden uten å få noe for det – annet enn ære, respekt og gode opplevelser. Alle vertsfamilier må levere politiattest og ha plettfri vandel for å bli godkjent. Det er vertsfamilien som velger utvekslingseleven og ikke omvendt.

Det varierer veldig. Noen plasseres raskt og noen må vente veldig lenge – og enkelte må vente til etter skolestart. Husk at vertsfamiliene ikke får noen penger for å ha deg boende – de gjør det av frivillighet/egeninteresse. Derfor kreves det noen ganger litt ekstra tid til å finne din vertsfamilie. Og det er ikke kun vertsfamilien som skal på plass. Skolen i distriktet skal også akseptere å ta deg opp på skolen og det er den største utfordringen i High School programmet. Det skjer faktisk ganske ofte at en skole sier nei takk. Da fortsetter søkingen etter en ny vertsfamilie og skole. Først når både vertsfamilien og skolen er på plass, får du plassering og vi gir beskjed til deg med det samme.​

Det kan skje at en vertsfamilie velger å ha to utvekslingselever boende. Kanskje familien ikke lenger selv har barn boende hjemme lenger. Vi kan på det varmeste anbefale det, fordi slik får man en person å dele sine opplevelser med og man har alltid en person i nærheten, som vet hva det vil si å være borte hjemmefra. Og det vil aldri være to fra samme land, så man får en ekstra kultur på kjøpet og hvem vet kanskje en venn for livet.

Nei. Skolene tar vanligvis opp kun 1 eller 2 elever fra utlandet. Hvis de tar mer enn 1 elev, så krever skolene at elevene ikke kommer fra samme land. Derfor er det ikke mulig å bo 2 norske i samme vertsfamilie eller i samme nabolag. Formålet med High School oppholdet er å bli god til å snakke språket, og da vil det ikke være så heldig å bo sammen med en fra samme land.

Under oppholdet

Du skal være fullstendig klar over hvor lenge du skal være hjemmefra. Hjemlengselen vil komme på et eller annet tidspunkt, og det er naturlig. Men det går over igjen. Hvis du reiser hjem før tiden er det ikke mulig å få noen penger tilbake. Du må også være klar over at du ikke har noen skole å komme hjem til, siden alle skolene i Norge da har startet for lengst. Dette skulle være grunner nok til ikke å dra hjem før tiden.

Ja. Skolene forventer at du står på og får gode karakterer i alle fag – både i de obligatoriske og i de valgfrie fagene. De krever at du møter opp til alle timene og gjør alle leksene. Gjør man det pleier karakterene å komme av seg selv, altså etter innsatsen. Å stryke i et fag fordi man ikke har gjort en skikkelig innsats er ikke akseptabelt. Husk at skolen har gitt deg plassen, fordi de regner med at du vil benytte den fantastiske muligheten du har fått. Gjør man ikke det man skal på skolen, risikerer man å bli sendt hjem.

Der er stor sannsynlighet for at du får det. Amerikansk fotball og basketball finnes på de fleste skoler i USA. Men vi kan ikke på forhånd garantere deg det. Det avhenger av om skolen som tar deg opp har det på programmet, og at du er god nok til å komme med på laget. Du kan bli tatt ut av laget igjen hvis treneren finner ut at du ikke gjør noe i de andre fagene på skolen.

Nei. Det er ikke tillat å avbryte oppholdet for å dra hjem på ferie, til runde fødselsdager, konfirmasjon, bryllup eller lignende, og det gjelder uansett hvilket land du er i.

Nei. Det er ikke tillatt å avbryte oppholdet for å dra hjem på ferie, til runde fødselsdager, konfirmasjon, bryllup eller lignende, og det gjelder uansett hvilket land du er i.

Nei. Det er ikke tillat å ta lønnet arbeid under oppholdet. Det har du heller ikke tid til. Du må ha fokus på skolen og eventuelle sportsaktiviteter. Australia er likevel et unntak. Der kan man ha en bijobb på inntil 20 timer.

Ja, hvis High School’en tilbyr det som et fag så kan du ta det (koster som regel ca. 50 kr.). Men det er ikke alle steder det er mulig å ta det, og vi kan ikke love deg noe. Det er uansett IKKE lov å kjøre noe motorisert kjøretøy under oppholdet, selv om du har tatt førerkort.

Ettter oppholdet

Det er opp til skolen din i Norge om de godkjenner High School året ditt når du kommer hjem igjen. Ta en prat med rådgiveren på skolen og hør hva kravene deres er for å godkjenne året. Be gjerne rådgiver ta kontakt med oss hvis de har spørsmål eller trenger mer informasjon om fag under utvekslingsåret.

Nei. Visum eller oppholdstillatelse gis til et High School år.

Inkludert/ ikke inkludert og forsikring

– Undervisning på High School.
– De fleste skolebøker og undervisningsmaterialer. (Depositum for bøker kan forekomme).
NB! I Australia må elever betale for diverse skolematerialer, regn med minimum kr. 2.000 + skoleuniform (beløp
– Informasjon og skjemaer til visumsøknad.

​- Flyreise fra Gardermoen/Oslo eller fra andre byer (mot tillegg) til vertslandet og tilbake.

– Tilslutningsfly innenfor utvekslingslandet til vertsfamilien og tilbake.

– Alle flyskatter, oljetillegg og flyplassavgifter.

– Mottagelse på flyplassen av din vertsfamilie eller en av våre representanter.

​- Transport til og fra vertsfamilien.

– Kost og losji hos vertsfamilien.

avhenger av skole og hvilke fag man tar).

​- Alle flyskatter, oljetillegg og flyplassavgifter.

– Personale ved avreise fra Gardermoen/Oslo.

– Informasjon / velkomstmøte i vertslandet ved ankomsten.

– Veiledning av medarbeider på stedet, samt i Norge.

– 24 timers telefonservice i vertslandet.

– Intervju av deltager samt foreldre og støtte fra vårt lokale kontor.

– Forberedelsesmøte i Oslo/Akershus før avreise: workshops og prosjektgrupper. Tidligere deltagere i High School programmet

presenterer viktige punkter om High School og dagliglivet i vertslandet.

– Forberedelsesmateriale.

– Diplom efter fullført opphold.

– MyEducation skoleveske/taske.

 

 

– Avbestillingsforsikring ved sykdom er frivillig.
– Forsikring (sykdom, ulykke, ansvar) obligatorisk (1 skoleår: kr. 9.540,-

Europa kr. 4995,-)

– Lunsj på skolen, evt. mindre utgifter til diverse aktiviteter på skolen.
– Utgifter transport til/fra skole kan forekomme
– Depositum til skolebøker, samt evt. utgifter til skrivebøker, materialer m.m. (ikke i alle land – det er hovedsakelig i Australia
skolene krever det).
– Utgifter til visum
– Utgifter til legeerklæring samt eventuelle vaksiner.
– Evt. overvekt på flyet, endringer på eller mistet flybillett.
– Field trips – frivillige reiser vi arrangerer for deg, mens du er under oppholdet.

Hver deltager skal minimum være syke-, ansvars- og ulykkesforsikret under oppholdet. Forsikringspremien er på kr. 9.540,- for 1 skoleår og er obligatorisk. Forsikringen er tegnet som en gruppeforsikring, og derfor får du maksimal dekning til lavest mulig pris. Du får tilsendt forsikringsbetingelser og vilkår, som for øvrig også inneholder en bagasjeforsikring. Forsikringen er tegnet gjennom et av verdens største forsikringsselskaper.

Du kan tegne en avbestillingsforsikring når du melder deg på, som gjelder ved sykdom eller ulykke og medfører at du ikke kan delta i programmet. Denne utgjør 5% av programprisen. Ved mottakelse av legeerklæring får du alle betalte rater tilbake, unntatt innbetalt forsikringsbeløp.