Oversikt visum & oppholdstillatelse High School

Her finner du en oversikt over hvilke land du trenger visum til og hvilke land hvor du bare trenger en oppholdstillatelse. De opplyste visumutgifter er som de ser ut i dag:  Europa og utenom Europa

MyEducation lager visumsøknaden for deg og sender søknaden til de relevante ambassader. Elever som skal til USA må alltid personlig møte opp på ambassaden, hvor de tar fingeravtrykk. Merk at du ikke skal foreta deg noe , før vi kontakter deg med de relevante papirer. Dette skjer alltid først etter en plassering er på plass, dette er din garanti for at MyEducation IKKE sender elever av sted uten de har en godkjent vertsfamilie og en skoleplass.